Kategoria: ręceprecz

ręceprecz

Autor: tadeusz2b | Kategorie: neologizm, precz, ręce, ręceprecz, ręceprecz odtybetu
Tagi: neologizm, odtybetu, precz, ręce, ręceprecz, ręceprecz odtybetu
30. czerwca 2008 15:01:00

Neologizmów ciąg dalszy.

Dziś pozastanawiam się nad wyrażeniem:

ręceprecz

Co to są ręce każdy wie, co oznacza słowo precz - również. Ale co u diaska ma znaczyć ich zbitka?

Nie jest to przecież zawołanie: Ręce precz! nawołujące do zaprzestania dążeń do realizacji swych interesów czy zainteresowań - delikatnie rzecz ujmując.

Rekami dotykamy, operujemy, gestykulujemy. Ręce są w mowie często alegorycznym czy metaforycznym synonimem działań podmiotu danych działań. Umywać ręce czy pchać ręce to wyrażenia na oznaczenie działań często znacznie różnych od dosłownego znaczenia tych wypowiedzi.

Precz odnaleźć można w takich wyrażeniach jak idź precz! czy precz z ...! . Są to nakazy bardzo silnie naznaczone negatywnymi i wręcz agresywnymi emocjami i zdecydowanie nastawieniem na anty wypowiadającego w stosunku do adresata. Są to nakazy zaprzestania działań ale i namowy do podjęcia działań polegających na zaprzestaniu i wycofaniu się.

Ręceprecz - w ujęciu ontologicznym to sytuacja bardzo burzliwej w sferze emocji i interesów interakcji pomiędzy dyskursywnymi stronami. Jedna ze stron daje bardzo wyraźnie drugiej komunikat o napięciu w relacjach pomiędzy nimi.

Te relacje właśnie stanowią znaczenie dla słów ręceprecz odtybetu.